Wat is rapport ? Is dat eerst volgen en dan leiden?

Hoe krijgt die etter dat toch altijd voor elkaar? Profiteer van de 10 tips om influentie (bewust en onbewust manipuleren) te herkennen én er zelf een meester in te worden.

Tip 3) Eerst volgen dan leiden

‘Waarom doen ze toch nooit wat ik zeg!’ Commanderen, drammen of je stem verheffen zijn veelal niet gewaardeerde manieren van leiderschap. Met het principe eerst volgen, dan leiden, pak je het subtieler aan. Ga eerst mee in de verbale en non verbale communicatie van de ander…ook al komt dat niet overeen met je eigen mening. Werk eerst aan een goede onderlinge verstandhouding door je te focussen op alle aanwezige overeenkomsten. Spiegelen en papegaaien komt hierbij goed van pas. Op deze manier voelt iemand zich gehoord en wek je vertrouwen. Pas daarna ga je gedoseerd leiden door stap voor stap kleine veranderingen/toevoegingen aan te brengen in je non-verbale en verbale communicatie. Zo begeleid je de ander onbewust naar gewenst gedrag. Van weerstandslijk naar constructief bijvoorbeeld.

Axis Consultancy | NLP School
Trainingslocatie: “Axis Valley”
HATTEM
Marijn Dane

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: