Wat is de betekenis van communicatie?
De reactie die je krijgt, ja toch?
Realiseer je dat ook wanneer je niet communiceert (radio stilte) er een betekenis aan te plakken is.

oog voor vooronderstellingen NLP in Bedrijf

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: