5 Frustraties van teamwork

Klik HIER voor de GRATIS test: 5 frustraties van teamwork

Handig een instrument dat de frustraties in een team kan blootleggen. Wellicht overtuigt je dit van de noodzaak van een interventie. Of het overtuigt je beslissingsbevoegde. Patrick Lencioni (één van de tien goeroes die je mag kennen) geeft duidelijk de vijf frustraties van teamwork aan.

Dit zijn de vijf frustraties:
1.   Afwezigheid van vertrouwen
2.   Angst voor conflicten
3.   Gebrek aan betrokkenheid
4.   Vermijden van verantwoordelijkheden
5.   Verwaarlozing van de resultaten

Overtuig jij je beslissingsbevoegde of jezelf dat je je beïnvloedingsvaardigheden hierop wilt aanscherpen?

Klik HIER voor de gratis test 5 frustraties van teamwork

Diagnostisch instrument:
De onderliggende vragenlijst is een diagnostisch instrument. Het kan je helpen te onderzoeken of je team kwetsbaar is voor de vijf frustraties. Aan het eind van de vragenlijst wordt op een eenvoudige manier uitgelegd hoe de resultaten moeten worden verwerkt en de conclusies geïnterpreteerd. Misschien is het mogelijk dat een mede-teamlid de vragen ook beantwoordt. Bespreek de uitkomsten en de verschillen tussen de antwoorden en stel vervolgens vast welke implicaties dit heeft voor het team.

Teamonderzoek
Instructies: Geef bij de uitspraken in het online  formulier aan in welke mate ze van toepassing zijn op jouw team. Het is belangrijk de uitspraken eerlijk te beantwoorden en er niet al te diep over na te denken.

Ongeacht de scores (die spreken voor zichzelf) is het belangrijk te bedenken dat ieder team constant onderhoud vereist. Zonder onderhoud vertonen zelfs de beste teams de neiging slecht te gaan functioneren.

NB: En? Ga jij ook vinden op welk punt je je beïnvloedingsvaardigheden wilt aanscherpen? Doe de test!

%d bloggers liken dit: