5 Frustraties van teamwork test

Die teamfrustraties...
 Ligt het aan mij?
 Kan ik er oprecht wat aan doen?

Team frustraties ligt het aan jou?


1.045 deelnemers 

Waarom de test doen

  • Het is de test uit het boek van  Patrick Lencioni. De 5 frustraties van teamwork.
  • Het is maar 3-5 minuten werk.
  • Je krijgt direct toegang tot een gratis rapportage en enkele suggesties wat te doen.

Waarom de test niet doen

  • Ik hoef dat 5 punten perspectief niet. Ik weet het al.
  • Stil staan? Dat doe ik nooit en nu ook niet.
  • Met inzicht weet ik nog steeds niet wat te doen dus helpt het me oprecht niet.

Patrick Lencioni

Handig een instrument dat de frustraties in een team kan blootleggen.

Wellicht overtuigt je dit van de noodzaak van een interventie.

Of het overtuigt je beslissingsbevoegde.

Patrick Lencioni (één van de tien goeroes die je mag kennen) geeft duidelijk de vijf frustraties van teamwork aan.

Dit zijn de vijf frustraties:
1.   Afwezigheid van vertrouwen
2.   Angst voor conflicten
3.   Gebrek aan betrokkenheid
4.   Vermijden van verantwoordelijkheden
5.   Verwaarlozing van de resultaten

Overtuig jij je beslissingsbevoegde of jezelf dat je je beïnvloedingsvaardigheden hierop wilt aanscherpen?

Diagnostisch instrument

De onderliggende vragenlijst is een diagnostisch instrument.

Het kan je helpen te onderzoeken of je team kwetsbaar is voor de vijf frustraties.

Aan het eind van de vragenlijst wordt op een eenvoudige manier uitgelegd hoe de resultaten moeten worden verwerkt en de conclusies geïnterpreteerd.

Misschien is het mogelijk dat een mede-teamlid de vragen ook beantwoordt.

Bespreek de uitkomsten en de verschillen tussen de antwoorden en stel vervolgens vast welke implicaties dit heeft voor het team.

Teamonderzoek

Instructies: Geef bij de uitspraken in het online  formulier aan in welke mate ze van toepassing zijn op jouw team.

Het is belangrijk de uitspraken eerlijk te beantwoorden en er niet al te diep over na te denken.

Ongeacht de scores (die spreken voor zichzelf) is het belangrijk te bedenken dat ieder team constant onderhoud vereist. Zonder onderhoud vertonen zelfs de beste teams de neiging slecht te gaan functioneren.

En?
Ga jij ook vinden op welk punt je je
beïnvloedingsvaardigheden wilt aanscherpen?
Doe Nu De GRATIS Test

"


Mijn team heeft het nu 2 keer gebruikt. Dat wil zeggen met onze jaarlijkse hei-sessie. Ik ken het boek van Patrick Lencioni en vind de digitale test op deze website handig. Ieder teamlid neemt zijn/haar rapportage op die dag mee en het staat als punt 2 op de agenda.


Pieter  K.

KPN teamleider

"


Niet gedacht dat een zo'n simpele test me in de juiste richting duwt. Maar dat is soms zo met "enkelvoudig perspectief vraagstelling". Maakt alles simpeler, ja toch? Ik kende het boek van Patrick Lencioni niet en heb het hierna aangeschaft.


Karel S.
HR autobranche

"


Het is altijd balen wanneer een team niet loopt. Deze keer wist ik niet waar ik moest beginnen. Jullie test helpt me om een richting te geven wat ik het eerst kan op pakken.


Elsbeth Z.
Afdelingshoofd gemeente

"


Belangrijk is het om de test samen te doen. Want de test maakt duidelijk hoe anderen het voelen of willen.
Sommigen teamleden zijn overmatig kritisch en anderen te oppervlakkig. Toch kom je er dan toch samen uit dat resultaatgerichtheid...."Waarom zijn we er?" een van de belangrijkste waarde is waar we samen aan willen werken. Daarbij is vertrouwen, conflicten, betrokkenheid, verantwoordelijkheid logischer.


Henk A.

/ Teamleider

"


Een van de belangrijkste testjes wanneer je met je team verder wilt komen.


Jan T.
Projectleider

"


Het heeft me richting gegeven dat het niet alleen aan mij ligt. 


Greet.
Medewerker