Wat is ankeren nou weer?

Hoe krijgt die etter dat toch altijd voor elkaar? Profiteer van de 10 tips om influentie (bewust en onbewust manipuleren) te herkennen én er zelf een meester in te worden.

Tip 7) Ankeren

Ankeren is een veel gebruikte methodiek om een stemming op te roepen bij jezelf en/of de ander. Bijvoorbeeld vrolijk, boos, overtuigd of actiegericht. Het werkt zo: als iemand in een intense stemming is dan kun je een ‘anker’ bij hem aanbrengen. Dit doe je door een prikkel te geven in geluid, beeld, aanraking of beweging, zoals een specifiek liedje of een handgebaar. Telkens als die persoon in die bepaalde stemming komt herhaal je dit specifieke anker. Wanneer het moment daar is en je bewust iemand in die gewenste gemoedstoestand wilt krijgen hoef je alleen nog maar je eerder opgebouwde anker af te vuren. Onbewust komt hij weer in diezelfde stemming. Dus als je baas iets beweert waarvan hij heel overtuigd is, klik eens hoorbaar en zichtbaar in je vingers. Herhaal die prikkel als je hem wilt overtuigen van jou plan van aanpak en het kan niet meer misgaan.

Axis Consultancy | NLP School
Trainingslocatie: “Axis Valley”
HATTEM
Marijn Dane

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: