Wat is een positieve uitstraling?

Hoe krijgt die etter dat toch altijd voor elkaar? Profiteer van de 10 tips om influentie (bewust en onbewust manipuleren) te herkennen én er zelf een meester in te worden.

Tip 4) Lach, maar met mate
Een positieve uitstraling levert sympathie op, maar pas op: lachen kan ook een teken van zwakte zijn. Mensen die veel lachen wekken de indruk dat ze niet zo autoritair zijn. Onderzoek toont aan dat mensen in een ondergeschikte positie vaker lachen in het bijzijn van dominante mensen of meerderen , dan andersom. Wilt je meer autoriteit uitstralen? Ga dan spaarzaam met je lach om en neem letterlijk meer ruimte in. Wil je daarentegen anderen aan het stuur zetten? Lach dan je tanden bloot en maak je houding iets compacter!

Axis Consultancy | NLP School
Trainingslocatie: ” Axis Valley”
HATTEM
Marijn Dane

About the Author

Leave a Reply 0 comments

Leave a Reply: