Wat zijn jij boodschappen en ik communicatie?

Waarderende Ik-boodschappen
Het geldt in elke relatie en dus ook in de relaties met collega’s, baas, werknemers, leveranciers: ik-waardering werkt als een tovermiddel, het doet wonderen. Elke medewerker, baas, hoe nukkig, afwijzend, kritisch, obstinaat, grillig of onvoorstelbaar hij/zij ook zijn mag laat regelmatig gedrag zien dat u als collega, medewerker of als baas kunt waarderen.

Bijvoorbeeld: Een collega die regelmatig binnenloopt bij zijn baas met onbenullige klachten die nauwelijks aandacht of zorg vereisen (printpapier op, uitgestelde vergadering,…) maar als hij een afspraak heeft gemaakt komt hij/zij altijd wel stipt op tijd – en dat valt te waarderen.

Een waarderende ik boodschap, werkt zoals is gezegd, als een tovermiddel. Een teruggekregen blijk van waardering is vaak een regelrechte uitnodiging om méér van dat accepatabele, gewenste, gewaardeerde gedrag te laten zien.

Verschil tussen een compliment en Ik-waardering
Complimenten zijn vaak jij-gericht. “Wat goed van je!”, “Geweldig, hoor!”, “Fijn hoor!”. Complimenten zijn misschien wel prettig en aangenaam om te horen, maar ze zijn vaak eigenlijk toch niet zo duidelijk. Er wordt immers niet bijgezegd wát er zo “uitstekend”was en waarom dat zo werd gewaardeerd. Soms komt zo’n compliment dan kleinerend over.

Communicatie met “jij” en “ik” boodschappen. Herken en hanteer beiden.
Ik-boodschap (geassocieerd)
Met een ik-boodschap geef ik iets terug van mijn eigen gedachten, overtuigingen, ideeën, behoeften, ervaringen, indrukken, belevingen of gevoelens. Met ik boodschappen ben jij of is de andere duidelijker in wat “jij” of diegene bedoeld. Hierdoor kan de andere rekening houden met zijn/haar gedachten, overtuigingen, ervaringen, wensen. Wat is voor de persoon belangrijk en waardevol komt naar voren.

Jij-boodschappen (gedissocieerd)
Mensen praten over zichzelf in bedekte termen. Alsof ze het niet over zichzelf hebben maar over de situatie. Ze zijn gedissocieerd, alsof ze zichzelf zien staan. Soms is dat handig bij emotionele onderwerpen omdat op deze wijze te doen. Het maakt het onderwerp hanteerbaar. Soms haalt het juist de persoon weg van het zelfstandig handelen. Bij “jij” boodschappen blijft het vaag of de persoon zelf persoonlijk in verbinding staat met het onderwerp.

Jij boodschappen Ik boodschappen  
Je moet er toch niet aan denken dat je zomaar op straat gezet wordt Ik vind het een afschuwelijk idee dat ik zo maar op straat gezet kan worden
De belasting die zuigt je helemaal leeg – dieven zijn het”! Ik ben het niet eens met die hoge belastingen die ik moet betalen, ik heb het gevoel dat ik bestolen wordt.
Oudere mensen moeten goed eten. Dat is belangrijk hoor! Ik vind het heel belangrijk dat oudere mensen goed eten.
Mediteren tijdens drukke tijden is de beste voorbereiding op uitstekende prestaties Ik ben erg enthousiast over mediteren. Ik geloof dat het in drukke tijden een goede voorbereiding is op een uitstekende prestatie.
Kinderen moeten toch niet in alles hun zin krijgen, vind je wel? Ik vind het niet goed als ouders hun kinderen steeds hun zin geven.
Die medische rubrieken op de tv – daar krijg ik een punthoofd van. Als er vandaag een uitzending over een griep epidemie is, heeft morgen iedereen een reden om niet naar het werk te gaan. Ik ben niet zo’n voorstander van medische rubrieken op de tv. Ik ben bang dat ze soms tot effect hebben dat mensen zich letterlijk ziektes gaan inbeelden.
Dat is een onoplosbaar probleem Ik geloof dat er voor dat probleem geen oplossing te vinden is. Tenminste – ik zie er geen oplossing voor

Oefening: Let eens gedurende één dag op de jij boodschappen die mensen in uw omgeving afgeven. Houd eens bij hoe vaak mensen over zichzelf in de “je-vorm” praten of hun mening als een soort absolute waarheid brengen. Herkader de gehanteerde zinnen in “ik”-boodschappen. Verbaas jezelf over het aantal jij boodschappen die je ontvangt.

About the Author